Blogi 24 – Menestyvät tiimit, osa 6/8 => innostava päämäärä ja selkeät tavoitteet, molempia tarvitaan

Innostava päämäärä ja selkeät tavoitteet. Menestystä tavoitteleva tiimi tarvitsee molemmat. Keskityn tässä kirjoituksessa enemmän päämäärään joten aloitetaan siitä. Päämäärä on se suunta, jota kohti menestystä tavoitteleva tiimi suuntaa tekemisensä. Päämäärä on jotain suurta ja merkityksellistä, minkä tiimi tai yhteisö haluaa yhdessä saavuttaa valitsemassaan toimintaympäristössä. Päämäärän tavoittelu on ”matkan” tekemistä tai ”prosessi”, jossa päivittäinen yhdessä tekeminen,…

Blogi 23 – Menestyvät tiimit, osa 5/8 => ylpeys tiimin onnistumisen voimavarana

Ylpeys. Sillä on puhekielessä usein huono kaiku. Ylpeys viittaa negatiivisuuteen, yli-itsevarmuuteen, itsekkyyteen, jne. Se on kuin ilmapallo itseluottamusta täynnä, liian täynnä, ja vielä aiheetta. Mutta ylpeys ei ole aina ja joka paikassa huono asia. Oikein käytettynä ylpeys on voimakas väline itsensä tai tiimin innostamiseen, yhdessä onnistumiseen sekä vaikuttamiseen. Mitä ylpeys on – tai voi olla?…

Blogi 22 – Menestyvät tiimit, osa 4/8 => välittäminen on tekoja, niitä kaikkein pienimpiäkin

Välittäminen kuuluu ihmisten väliseen toimintaan. Menestystä tavoittelevissa tiimeissä välittäminen näkyy pyyteettömänä toisten puolesta tekemisenä. Se on palvelemista ja tekemistä ilman, että siitä odotetaan henkilökohtaista palkintoa. Välittämistä tapahtuu etenkin luottamuksen ja yhteisen vastuun ilmapiirissä. Silloin välittämisen ”palkintona” välittäjälle on arvostus ja kunnioitus muiden tiimiläisten silmissä. Avainsana välittämisessä on empatia, ei sympatia. Empatia pitää sisällään kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja…

Blogi 21 – Menestyvät tiimit, osa 3/8 => yhteinen vastuu yhteishengen rakentajana

Johtajuudesta ja yksilön vastuusta on puhuttu julkisuudessa paljon. Teksteissä avataan usein itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen merkitystä. Useissa kirjoituksissa painotetaan, että työelämässä viihtymisen vastuu on merkittävässä määrin yksilöllä. Samaten johtajuus ei ole nykyajattelussa johtajien yksinoikeus vaan ”modernissa työelämässä” se kuuluu kaikille. Niin se varmasti on. Onhan esimerkiksi osaamisen kautta tuleva vastuu sellaista, jonka esille tuominen ja siihen…

Blogi 20 – Menestyvät tiimit, osa 2/8 => luottamus kaiken perustana

Luottamus on vaikuttava sana. Se on osa kaikkia kumppanuuksia ja ihmisten välisiä suhteita. Se kuvaa sitä peruskiveä, johon niin moni asia perustuu, niin kahden ihmisen välisissä suhteissa, tiimeissä, perheissä, kuin myös yrityksissä ja yhteisöissä. Menestyvien tiimien luottamus syntyy avoimen ja rehellisen kommunikaation sekä vuorovaikutuksen kautta, jossa ihmislähtöinen johtaminen on merkittävässä roolissa. Luottamus mahdollistaa yhteiseen visioon…

Blogi 19 – Menestyvät tiimit, osa 1/8 => kommunikaatio luottamuksen rakentajana

Kommunikaation rooli tiimin kehittämisessä on luottamuksen rakentamista ja vahvistamista. Tiimin kehittämiseen liittyvällä kommunikaatiolla on monta variaatiota. On kirjallista kommunikaatiota, suullista kommunikaatiota, kehonkieltä, jne… Kommunikaatiota on esimieheltä tiimiläiselle, tiimiläiseltä tiimiläiselle ja tiimiläiseltä esimiehelle. Ja sitten kaikkia muitakin kombinaatioita näiden välillä ristiin rastiin. Tämä kaikki on vuorovaikutusta, mutta kutsun sitä tässä kirjoituksessa kommunikaatioksi. Koska kommunikaation variaatioitakin on…

Blogi 18 – Hyvä henki on tiimin tai yhteisön menestymisen edellytystekijä

Oletko koskaan kuullut voittavan tiimin jäsenen sanovan että ”pärjäsimme koska meillä on surkea henki”? – tuskin. Sen sijaan olet varmasti kuullut että ”pärjäsimme koska meillä on hyvä henki”. Eli tiimin yhteinen menestyminen on aina hengellinen matka jossa hyvä henki näyttelee pääosaa… Hyvä henki syntyy yhteisestä tekemisestä ja yhteisestä matkasta. Yhteen hitsautuminen vaatii epäitsekkyyttä ja yhteistä…

Blogi 17 – Itsekäs itsensä esille tuominen myrkyttää joukkuehengen tai minkä tahansa tiimin

Tiimihengestä puhutaan ja on puhuttu paljon. Kirjoitettuna hyvään tiimihenkeen liittyvät asiat ovat itsestäänselviä. Mutta kun kysymys on ihmisistä, mitä tahansa voi käytännössä tapahtua. Hyvä tiimihenki ei ole itsestään selvyys, mutta se on täysin mahdollista saavuttaa. Kerrataan ensin mitkä asiat yhdistävät hyviä ja menestyviä tiimejä. Niitä yhdistää mm. se, että menestyvissä tiimeissä kommunikaatio ja vuorovaikutus toimivat luottamuksen…

Blogi 16 – Standardit => tiimin yhteinen sopimus

Johdat sitten mitä tahansa tiimiä niin tavoitteesi lienee luoda ympäristö jossa kaikki kokevat olevansa arvostettuja tiimin kaikki jäsenet ottavat johtajuutta jokainen tiimiläinen voi onnistua ja näyttää osaamisensa. Jos uskot että tässä tilanteessa tiimi toimisi mielestäsi hyvin niin vastaus tähän on yhteiset standardit, ei tiimin sisäiset säännöt. Yhdessä sovitut standardit innostavat, säännöt masentavat. Ja tästä muutama…

Blogi 14 – Luottamuksellinen sparraus vahvistaa yksinäisiä johtajia ja luo heille uutta tietoa

Otsikko on johtopäätös tutkimuksesta jossa tutkittiin toimitusjohtajien vertaisverkostoa. Tutkitun vertaisverkoston fokus on uuden tiedon luomisessa ja tiedon jakamisessa. Tutkimus julkaistiin vuonna 2014 ja tämä Pro Gradu -tutkimus liittyi Lappeenrannan teknillisen yliopiston maisteriohjelmaan. Sen otsikko oli: “Vain toimitusjohtaja voi ymmärtää toimitusjohtajaa – käytäntöyhteisö uuden tiedon luomisessa”. Tutkimuksesta ja sen johtopäätöksistä lisää muutaman rivin jälkeen. Tiedon merkitys…